Tervikmaja kulude jagamine

Kulude jagamiseks ja müügiarvete koostamiseks peavad olema tagatud järgmised tingimused:

  1. Seadistatud on hoone kulude jagamise meetod
  2. Sisestatud on kulude jagamise reeglid “kululiigid”
  3. Kui jagatakse tarbimisteenuseid on vaja sisestada mõõdikute/arvestite näidud
  4. Vajalik on sisetsada ostuarved “kuluarvete” saki alt

1.  Kulude jagamise meetod hoones

Tervikmaja kulude jagamiseks on vaja esmalt hoone juures märkida, et tegemist on “Tervikmaja” tüüpi hoonega. Üürimoodulis “Hoone” sakis punktis
Screenshot 21.11.2017 9 07 33 1024x345 - Tervikmaja kulude jagamine
4. Hoone üüriarvestusega seotud näitajad:
Arvestuse liik hoones” märkida “tervikelamu

Maksetähtaeg on määratud süsteemis vaikimisi “Maksetähtaeg arvel (vaikimisi kuu 20. päev)” Kui see erineb teie poolt hallatavas hoones, muutke väljal rippmenüü valiku põhjal õige maksetähtaeg. Kui valikus puudub teile sobiv maksetähtaeg võtke ühendust tarkvara peakasutajaga.

Hoone juures tuleb lisaks määrata millistel tingimustel koostatakse üüri ja kõrvalulude arved. Selleks valige rippmenüüst sobiv.

Määratletakse millise perioodi üüri ja kõrvalkulude arvestus läheb müügiarvetele.

Valikud:
Kõrvalkulud ja üür samas kuus – kasutatakse, kui kuluarved ja üüriarvestus on samas kuus

Eelmise kuu kõrvalkulud ja jooksva kuu üür – (vaikimisi valik) – kasutatakse kui üüri arvestatakse lkulude jaotuse kuust järgmise kuu arvestuses. Näiteks veel poolelioleva kuu eest arvutatakse üüri aga juba lõppenud kuu eest kõrvalkulusid

Eelmise kuu kõrvalkulud ja järgmise kuu üür – kasutatakse kui üüri arvestatakse kõrvalkulude jaotuse kuust ülejärgmise kuu arvestuses. Lepingu alguses on võimalik, et üür arvestatakse korraga kolme kuu eest ja lepingu lõppedes ei arvestata viimaste kuude üüri.

Kõrvalkulud ja üür eraldi arvetel – kasutatakse kui üür ja kõrvalkulud on eri arvetel. Sel juhul saldo arvestus kantakse ainult kõrvalkulude arvele.

Üüripindade täpsustamine – ruumipindade täpsustamine (kui pindala erineb EHR, lepingu pinnast)

2. Kululiikide sisetamine ja muutmine

3. Arvestinäitude sisetamine

4. Kuluarvete sisestamine

5. Müügiarvete koostamine

6. Müügiarvete välja saatmine valitud andmekanali kaudu

printfriendly button - Tervikmaja kulude jagamine