Passide moodul

Mõisted

  • Kinnistu – virtuaalne maaüksus, mis koosneb katastriüksustest ja kinnisasjadest. Virtuaalne kinnistu võib koosneda mitmest katastriüksusest ja mitemest kinnisasjast. Kinnistusraamatusse kantud kinnisasju nimetatakse kinnistuteks
  • Kataster – kataster katastrinumbriga tähistatud maatükk, millel on hoone, rajatis vm objekt
  • Kinnisasi – kuvatakse katastri ja kinnistuga seotud kinnisasju
  • Hoone – loetelus kuvatakse andmebaasis olevaid hooneid ja rajatisi (hooneid ja rajatisi kuvatakse eraldi kasutaja poolt “radio buttoni” valiku alusel
  • Hooneosa – kuvatakse kasutaja poolt koostatud hoone osa või mitut hooneosa koos oma ruumide komplektiga. Hooneosa ei ole mõeldud ruumide komplekteerimiseks üürilepingu jaoks. Hooneosa koostatakse juhuks kui on vaja jagada kulu teatud ruumide komplektidele.
  • Tarind – loetelus kuvatakse süsteemi kantu tarindeid, Tarindiks võib olla kõik hoones käega katsutav.

Hoonete vaade

passid 1 - Passide moodul

Sobiva hoone saab valida tabelist. Filtreerimiseks ja sobiva valiku tegemiseks saab kasutada tabeli päises olevaid “radio button” valikuidvõi filtri aknasse kirjutada otsitav väärtus. Peale hoione valikut avatakse hoone pass tabeli all.

püassid valik 1 - Passide moodul

passid 2 1024x422 - Passide moodul

Arhiveeritud “radio button” kuvab kõiki hooneid, rajatisi, millele on määratud staatuseks “arhiveeritud”

printfriendly button - Passide moodul