Üürimoodul

Elkis tarkvara on mõeldud kinnisvara haldusega tegelevate isikute hoolduse ja üüritegevuse lihtsustamiseks. Elkis tarkvara on Tallinna Kinnisvara Registri (edaspidi TKVR) lisamoodul ning kasutab TKVR-i andmeid üüriarvestuse koostamisel. Elkis tarkvara ei saada infot TKVR-i, andmete liikumine on ühesuunaline TKVR > Elkis. Kui Elkis tarkvaras puudub andmete korrigeerimise võimalus, on vaja muudatused sisse viia TKVR-is. On teatud erisusi omavaid andmeid mida saab Elkis tarkvaras muuta, kui kasutajal on selleks antud õigus.

Süsteemil on ajaline ootereziimi piirang. Kui kasutaja teatud aja jooksul süsteemi ei kasuta hoiatab tarkvara sessiooni lõppemise eest. Kui sessioon on kasutaja sekkumiseta lõppenud ei salvestu süsteemi sisesatud andmed.

 

printfriendly button - Üürimoodul