Arvestinäit

Arvestid < Arvestinäit

Arvestinäitude sisestamiseks on vaja avada üürimoodulis arvestinäitude sakk ning klikiida nupul [Lisa hoone näidud] arvestinäitude tabel 1024x523 - Arvestinäit

Avatakse uus aken, kus on võimalik sisestada arvestinäite. Esmalt tuleb valida kuu mille näite soovitakse sisestada.  Uute arvestite puhul tuleb algnäidu saamiseks sisestada alg- ja lõppnäiduks samad numbrid. Salvestades süsteem seab sisestatud väärtuse algnäiduks ja järgmisel kuul on võimalik juba öiged näidud lisada. Süsteem lubab sisestada samast aknast nii näitu kui ka tarbitud kogust. Samuti on võimalik andmeid Excel tabelist copy-paste meetodil sisestada. Siin peab veenduma, et arvestite järjekord Excel tabelis ja näitude tabelis oleks sama. Peale näitude sisestamist tule näidud salvestada. Kui muudatusi pole, annab süsteem sellest teada. Peale näitude salvestamist tekib selle kohta dialoogi aken, kus kuvatakse mitme arvesti näidud salvestati.näitude lisamine 1024x336 - Arvestinäit

näidud salvestatud - Arvestinäit

muudatusi pole - Arvestinäit

 

 

 

 

Kui näidud on korrektselt sisestatud on vaja näidud kinnitada. Selleks kliki nupul [Kinnita näidud]. Peale nupul klikkimist süsteem kinnitab näidud ja näite hiljem muuta pole võimalik. Näite saab muuta vaid üksiku arvesti kaudu.

näitude kinnitamine - Arvestinäit

Arvestinäidu muutmiseks tuleb näit “vabastada”. Selleks tuleb arvestinäidu sakis valida muudetava näidu arvesti. Arvestinäidu info kuvatakse tabeli all.

näidu muutmine 1024x366 - Arvestinäit

Punktis 3 “Arvestused” tuleb “kas näit on kinnitatud” muuta “jah” seisust “ei” seisu. Nüüd on näitu võimalik muuta või parandada.

printfriendly button - Arvestinäit