Kuluarved

Kuluarvete siestamiseks on vaja luua kululiik
Kululiik luuakse igakuiste kuluarvete jagamiseks.

Ostuarve – Kuluarve sisestamiseks valib kasutaja Üürimoodulis Kuluarve saki. Kui eelenevalt on sisestatud kuluarveid, siis tabelis kuvatakse sisestatud arveid. Arveid on võimalik filtreerida kuupäevade (sobiva perioodi) järgi. Samuti toimib siin aknas veergude filtreerimine vastavalt vajadusele.

kuluarvetelist 1024x316 - Kuluarved

Perioodi kuluarved
Uute arvete lisamiseks tuleb kasutajal vajutada nuppu [Perioodi kuluarved]. Kasutajale kuvatakse uut akent kus on toodud kululiigid mille kohta arveid tuleks sisestada.

perioodikuluarved 1024x239 - Kuluarved

Esmalt tuleb valida kuu mille kuluarveid sisestatakse.
Kasutaja peab sisestama „Arve esitaja“ või valima juba eelenvalt salvestatud arvete esitajate seast sobiva.
Kasutaja peab sisestama Alusdokumendi numbri.
Kasutaja saab määrata alusdokumendi kuupäeva, vaikimisi kuvatakse „tänast kuupäeva“
Sisestama peab ka koguse, hinna ning summa.
Kasutaja saab salvestada arved vajutades nuppu [Salvesta kuluarved]

 

Kuluarve
Kui kuluarvet on vaja kustutada, valib kasutaja tabelist arve, märgib selle klikates Jrk.nr veerus oleval numbril. Nüüd kuvatakse süsteemi poolt genereeitud kularvet ja ka nuppu [Kustuta]. Vajutades nuppu [Kustuta] kututakse kuluarve süsteemist.
kuluarve 1024x412 - Kuluarved

Vaata jaotust

Kuluarve jaotuseks pole vaja teha lisategevusi, süsteem kuvab kasutajale arve jaotuse. Kaustaja märgib arve mille jaotust ta soovib näha ning klikib nupul [Vaata jaotust]. Kasutajale kuvatakse arve jaotus vastavalt kululiigi juures märgitud reeglitele. Kui jaotus ei vasta kasutaja ootustele, tuleb muuta kululiiki ning siin keskkonnas vajutada uuesti nuppu [Vaata jaotust]. Tabelis kuvatav tulemus on müügiarvete koostamise aluseks.

image 1024x530 - Kuluarved

printfriendly button - Kuluarved