Login

Süsteemi sisse logimiseks peab kasutajal olema süsteemis kasutajakonto. Kui teil pole kasutajakontot võtke ühendust enda Elkise peakasutajaga.

Süsteemi saab sisse logida:
1. ID-kaardiga isiku tuvastuse kaudu
2. Kasutajale antud kasutajatunnuse ja parooli abil

login aken 195x300 - Login

Kui olete ID-kaardi sisestanud arvuti ID-kaardi lugejasse klikkige ID-kaardi ikooni login aknas. Nüüd avatakse teile ID-kaardi autentimise vaade. Peale paroolide sisestamist suunatakse teid edasi süsteemi Avalehele.

Kui te kasutate sisse logimisel kasutajatunnust ja parooli, täitke login aknas ära väljad “Kasutaja” ning “Parool” ja seejärel klikkige nupul [Login]. Teid suunatakse süsteemi avalehele.

printfriendly button - Login