Kinnistud

Kinnistu koosneb reeglina ühest või mitmest katastriüksusest. Elkis kuvab kinnistu vaates nö virtuaalset maatükki millele on koondatud vastavate katastri või katastrite kogumi info. Katastritel asetsevad hooned on seotud virtuaalse maatükiga.

Kinnistute loendi tabelist sobiva valiku tegemiseks tuleb kasutada otsinguid või “radio button” valikute kaudu tabeli päisest välja filtreerida sobiv valik.

passid 2 1024x422 - Kinnistud

passid päis 1024x68 - Kinnistud

Radiobutton valiku abil saab leida sobiva kinnistu. Eraldi kuvatakse “Transpordimaa” kinnistuid ning juba mitteaktiivseid arhiveeritud kinnistuid. Kõikide kinnistute kuvamiseks tuleb radiobutton “Kõik” aktiveerida. Välja filtreeritud andmestiku saab läbi “Eksport” nupu kanda nii pdf kui ka xls formaati. Eksporditakse väljafiltreeritud andmete kogus.

Sobiva kinnistu leidmisel tuleb klikkida “Nimetus” veerus hoone nimel. Kasutajael kuvatakse nüüd “Kinnistu” pass. Passis on informatsioon “Katastri”, “Kinnisasja”, “Hoone” kohta. Iga lipiku (Tabi) all kuvatakse  vastava objekti informatsiooni.

  1. Kinnistu (maatükk) vaade

passivaade 1024x573 - Kinnistud

2. Katastri vaade

passkataster 1024x586 - Kinnistud

3. Kinnisasi vaade

passkinnisasi 1024x403 - Kinnistud

4. Hoone vaade -> Hoone pass

hoone vaade passides 1024x301 - Kinnistud

Uue kinnistu lisamine:

kinnistu lisamine 1024x327 - Kinnistud

printfriendly button - Kinnistud