Arvestid

Arvestid > Arvestinäit

Arvestid on jagatud 4 põhigruppi, konkreetsed arvestid tuleb lisada kohe õigesse gruppi. Varem lisatud arvestid tuuakse ekraanile üldjuhul sisestamise järjekorras, arvestades alluvusvahekorda.
Soovitav on enne kui asute arvesteid sisestama, sisestada

  1.  kõik vajalikud hinnapaketid
  2. ruumide loetelu, et saaksite näidata, kus arvesti asub ja milliseid ruume mõõdab

Arvestite sisestamisel on oluline näidata alluvusvahekord õigesti, siis ei teki hiljem probleeme arvesti kulude jagamisel.
Kui arvestite tabelis pole ühtegi arvestit ja on vaja alustada uute arvestite sisestamisega vajutage Arvesti sakis nuppu [Loo ruumide arvestid]. Kasutajatel kuvatakse dialoogiakent kus saab määrata parameetrid, mille alusel süsteem loob uued arvestid.arvestite loomine - Arvestid

Valige arvesti tüüp, märkige linnukesega. Iga arvesti tüübi taga on vastav rida ruumidega, kus saate valida millistes ruumides arvesti paikneb. Kui ruumis on enam kui 1 arvesti tuleb vastav kogus sisestada “Kogus ruumis” lahtrisse. Süsteem loob vastava koguse arvesteid teie poolt määratud ruumidesse. Siin tasub alustada ruumidest, kus on  rohkem kui 1 arvesti.  Kui arvestid asuvad kõikides ruumides, välja arvatud ühes, saab määrata “Välja arvatud ruumid” aknas need ruumid kuhu arvesteid ei looda. Näiteks koridorid, keldriboksid, vm. Süsteem loob ka arvestitele peaarvestid ning tekitab “Arvesti puu
Akna allosas linnukesega märgitav koht annab süsteemile korralduse otsida vastavate ruumide ja arvestite vahelised seosed ning nende puudumisel luuakse need.
arvestipuu 1024x509 - Arvestid

Arvesti puu juures tuleb kindlasti vajutada nuppu “Salvesta struktuur”. Kui soovite arvestite järjekorda tabelis muuta saab hiirega arvesti õigesse positsiooni “lohistada”. Peale muutmise toimingut tule vajutada nuppu “Salvesta struktuur”. “Salvesta struktuur” nupu kõrval olev nupp suunab teid tagasi arvestite loendisse, kus juba kuvatakse loodud arvesteid.
arvestid 1024x536 - Arvestid

Arvesti parameetrite muutmiseks või arvesti kustutamiseks valige “Arvesti kood” järgi sobiv arvesti ning klikkige sellel. Arvestite akna alla tekib “Arvesti kaart” Siit saab ka luua üksiku uue arvesti, kui kliklite [Lisa arvesti] nupul. Kuvatakse tühi arvesti blankett.

arvesti 1 2 1024x407 - Arvestid

arvesti 3 1024x400 - Arvestid

Arvestite “Taatlemine”

“Ühiskasutuses” olevate arvestite seadistamine

Kui ühe arvesti tarbimist on vaja jaotada valitud üürnike vahel on vaja arvesti juures märkida milliste “ruumide” tarbimist süsteem mõõdab. Teglikult on süsteemil vaja teada lepinguid kellele vastav tarbimine jagada. Kui ruumid on arvesti juurde lisatud on vaja teha vastav kanne ka üürnike lepingutes, kus on vaja siduda vastav leping arvestiga ja määrata millise valemi järgi tarbimist jaotatakse.

  1. vastavalt ruumi m2 järgi
  2. võrdselt kasutajate vahel
  3. määratud % järgi
printfriendly button - Arvestid